Luk sian amulet.com

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)   
ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า : เครื่องรางของขลัง » ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
565
ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่

ลูกอมราหูมหาอุตม์ รุ่นแรกครูบาผัด วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่ ( Rahu Kruba Phad ) ลูกอมราหูมหาอุตม์ ครูบาผัด ปี 35 ลูกอมรุ่นนี้ได้รับการบอกกล่าวจากคนในวัดศรีดอนมูลบอกว่าได้นำไปปลุกเสกที่วัดกลางบางแก้ว ในคราวที่วัดกลางบางแก้ว ปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวรุ่น 2 ในปี 2535 ด้วยนะครับ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2535 ทำพิธีพุทธามังคลาภิเษก ณ โบสถ์ วัดกลางบางแก้ว ในเวลา 13.39 น. อันได้ตำแหน่ง มหัทธโนฤกษ์ คือ ฤกษ์แห่งผู้มีทรัพย์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย และได้นิมนต์พระคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษก ดังนี้คือ 1. พระครูสิริชัยคณารักษ์ ( สนั่น ) เจ้าอาวาส วัดกลางบางแก้ว เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2. พระอาจารย์เจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม 3. พระครูเกษมธรรมนันท์ ( แช่ม ) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 4. พระครูเกษมนวกิจ ( เต้า ) วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม 5. พระครูเกษมธรรมรักษ์ ( ยะ ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม 6. พระครูสาธุกิจวิมล ( เล็ก ) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม 7. พระครูปุริมานุรักษ์ ( พูล ) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 8. พระครูวิชัยวุฒิคุณ ( ดี ) วัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม 9. พระครูฐาปนกิจสุนทร ( เปิ่น ) วัดบางพระ จ.นครปฐม 10. พระครูสุนทรวุฒิคุณ ( พุฒ ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม 11. พระครูชัยสิทธิ์วิศาล ( ลำเจียก ) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม 12. พระราชอุดมมงคล ( หลวงพ่ออุตตมะ ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 13. พระครูกาญจโนปมคุณ ( ลำใย ) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 14. พระราชญาณรังสี ( หลวงตาจันทร์ ) วัดป่าชัยรังสี จ.สมุทรสาคร 15. พระราชมงคลญาณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 16. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ 17. หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา 18. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 19. พระราชสิงหคณาจารย์ ( หลวงพ่อแพ ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 20. พระครูอินทคณานุสรณ์ ( เจ็ก ) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี 21. พระครูวิชาญชัยคุณ ( สำราญ ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท 22. หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว จ.ชัยนาท 23. หลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ จ.ชัยนาท 24. หลวงพ่อบุญตา วัดโคกเกตุ จ.ลพบุรี 25. หลวงพ่อต่วน วัดตะวันเย็น จ.ลพบุรี 26. หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.ลพบุรี 27. พระครูนิวาตธรรมโกศล ( แนม ) วัดเขาหน่อ จ.นครสวรรค์ 28. หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์ 30. พระครูนิยุตธรรมกิจ ( เศียร ) วัดอินทาราม จ.นครสวรรค์ 31. หลวงพ่อเสน่ห์ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 32. หลวงพ่อตี๋ วัดสังกัสคีรี จ.อุทัยธานี 33. พระครูอุทัยคณาภิรักษ์ ( ประชุม ) วัดพิชัยปุรณาราม จ.อุทัยธานี 34. พระครูวิรุฬห์ หิรัญพงษ์ ( เชื้อ ) วัดคงคาราม จ.พิจิตร 35. พระครูสุตพลวิจิตร ( คร่ำ ) วัดวังหว้า จ.ระยอง 36. พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์ ( รวย ) วัดท่าเรือแกลง จ.ระยอง 37. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ ( ดี ) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี 38. พระครูธรรมสารรักษา ( ป่วน ) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี 39. พระครูปรีชาวุฒิคุณ ( ฮวด ) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี 40. พระครูภาวนาวรกิจ ( เล็ก ) วัดเขาดิน จ.กาญจนบุรี 41. พระครูสุคนธศีลคุณ ( หอม ) วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง 42. พระครูนนทสิทธิการ ( ประสิทธิ์ ) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี 43. พระครูวิชัยประสิทธิคุณ ( เชิญ ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 44. พระครูเกษมคณาภิบาล ( มี ) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 45. พระครูสิริปุญญาธร ( วิชัย ) วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา 46. พระครูสังฆรักษ์ ( เฉลิม ) วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 47. พระครูนนทกิจวิบูลย์ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี 48. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ ( เก๋ ) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม 49. พระครูสุนทรจริยาวัตร ( ม่วง ) วัดยางงาม จ.ราชบุรี 50. พระครูสุนทรธรรมกิจ ( หยอด ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม 51. หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 52. หลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี 53. ครูบาสร้อย วัดสันติคีรี ท่าสองยาง จ.ตาก 54. ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่ 55. พระครูไพโรจน์รัตโนบล ( บุญมี ) วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี 56. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 57. หลวงปู่พั่ว วัดบ้านนาเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 58. หลวงปู่กิ วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 59. พระครูเกษมธรรมญาณ ( นำ ) วัดมัชฌิมภูมิวราราม ( วัดท่ายายหนี ) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 60. พระครูวิจารณ์รัตนคุณ ( พ่อท่านแก้ว ) วัดท่าบอน จ.สงขลา 61. พระอธิการเชือน วัดโพธาราม จ.ตรัง 62. พระครูกาชาด ( บุญทอง ) วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 63. พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 64. พระครูขันติยาภรณ์ ( พรหม ) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 65. พระครูพิพิธวรกิจ ( คล้อย ) วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 66. หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร 67. หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง 68. หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม 69. หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดหลังเขา จ.นครสวรรค์ 70. พระอาจารย์แอ๊ด วัดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 71. พระครูพิลาศธรรมคุณ ( ถม ) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย 72. พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ ( ยก ) วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย 73. พระครูจันทโรภาส ( จันทร์ ) วัดท่าข่อย จ.สุโขทัย 74. พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตา ( เย็นเต็ก ) วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ 75. พระคณาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ? (เย็นเชี้ยว ) วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 76. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ( ผูก ) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

สวยสภาพเดิมๆ

 
ราคา 1,500.00 บาท
ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่

รายละเอียดสินค้า

 
Online:  4
Visits:  2,277,697
Today:  5
PageView/Month:  19,668