Luk sian amulet.com

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)   
ประเภทสินค้า

ตุคามรามเทพ
1054
ตุคามรามเทพ
พระบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรมหาเศรษฐี ปี 50 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เนื้อโลหะรมดำ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สวยสภาพผิวหิ้ง
พิธีพุทธา-เทวาภิเษก
วาระที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2550 ทำพิธีบวงสรวง ณ.วัดมหาธาตุ ฯโดยพรามณ์ สุเมธ พรหมชาติ
วาระที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2550 ฤกษ์ 09.0.9 น.-12.00 น. กดพิมพ์และเทหล่อองค์นำฤกษ์ ณ.วัดปิยาราม จ.นครศรีธรรมราช มีพระเกจิอาจารย์ 5 รูปดังนี้ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช 2. หลวงพ่อชัย วัดปากแพรก จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อสมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช พระเจริญชัยมงคลคาถา 9 รูป 1. พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 2. พระครูวินัยธรอลงกลด วัดกาญจนาราม จ,นครศรีธรรมราช 3. พระครูพิพัฒนานุการ วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 4. พระครูโสภณชัยสิทธิ์ วัดป่าระกำไต้ จ.นครศรีธรรมราช 5. พระครูโอภาสธรรมวิศิษย์ วัดบางจาก จ.นครศรีธรรมราช 6. พระครูปลัดฐาปกรณ์ วัดธาราวดี จ.นครศรีธรรมราช 7. พระพิชัย พนฺมุตโต วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช 8. พระครัน โชติธมฺโม วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช 9. พระครูปลัดบุญให้ วัดศรีสุวรรณณาราม จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2550 พุทธาภิเษกที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช รายชื่อพระเกจิอาจารย์มีดังนี้ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร (ประธาน)จ.นครศรีธรรมราช 2. หลวงพ่อชูชาติ วัดท่าไทร จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อสมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช 6. หลวงพ่อภากร วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช 7. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 8. หลวงพ่อเจียม วัดเสาธงทอง จ.นครศีรธรรมราช 9. หลวงพ่อประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง 10. หลวงพ่อหรีด วัดป่าโมก จ.พังงา 11. หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 13. หลวงพ่อเอียด วัดโคก แย้ม จ.พัทลุง 14. หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 15. หลวงพ่อธรรมศิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 16. หลวงพ่อณรงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2550 พุทธาภิเษกที่ วัดปิยาราม รายชื่อพระเกจิอาอาจารย์ดังนี้ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบาฝไทร จ.นครศรีธรรมราช (ประธานจุดเทียนชัย) 2. หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อท่านหรั่ง วัดห้วยเตง จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 6. หลวงพ่อณรงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช 7. หลวงพ่อเจียม วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 8. หลวงพ่อชัย วัดปากแพรก จ.นครศร๊ธรรมราช 9. หลวงพ่อนวล วัดไสหร้า จ.นครศรีธรรมราช 10. หลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด จ.นครศรีธรรมราช 11. หลวงพ่อประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง 12. หลวงพ่อหรีด วัดป่าโมกข์ จ.พังงาสวน จ.พัทลุง 16. หลวงพ่อเอ็น วัดสถิตศรีรม จ.สุราษฎร์ธานี
วาระที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2550 พุทธาภิเษกที่กลางทะเลปากพนัง รายชื่อพระเกจิอาจารย์ดังนี้ครับ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช (ประธาน) 2. หลวงพ่อเอื้อม วัดบบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อพิชัย วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช 6. หลวงพ่อเจียม วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 7. หลวงพ่อชัย วัดปากเเพรก จ.นครศรีธรรมราช 8. หลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด จ.นครศรีธรรมราฃ 9. หลวงพ่อหรั่ง วัดห้วยเตง จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่6 วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 พุทธาภิเษกที่ศาลหลักเมืองกระบี่(คลองท่อม) ราชชื่อพระเกจิอาจารย์ดังนี้ครับ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช (ประธาน) 2. หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อชัย วัดปากเเพรก จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 6. หลวงพ่อชูชาติ วัดท่าไทร จ.นครศรีธรรมราช 7. หลวงพ่อภากร วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช 8. หลวงพ่อเจียม วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 9. หลวงพ่อณรงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมาช 10. หลวงพ่อหรีด วัดป่าโมกข์ จ.พังงา 11. หลวงพ่อประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง 12. หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 13. หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จ.พังลุง 14. หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 15. หลวงพ่อธรรมศิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 16. หลวงพ่อเอ็น วัดสถิตศรีรม จ.สุราษฎร์ธานี
วาระที่ 7 วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 วัดพระบรมธาตุฯ รายชื่อพระเกจิอาจารย์ดังนี้ครับ 1. หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร จ.นครศณีธรรมราช (ประธาน) 2. หลวงพ่อชัย วัดปากแพรก จ.นครศรีธรรมราช 3. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดสุขุม จ.นครศรีธรรมราช 4. หลวงพ่อสมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช 5. หลวงพ่อชูชาติ วัดท่าไทร จ. นครศรีธรรมราช 6. หลวงพ่อเจียม วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช 7. หลวงพ่อนวล วัดไสหร้า จ.นครศรีธรรมราช 8. หลวงพ่อบัญญัติ วัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช 9. หลวงพ่อณรงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช 10. หลวงพ่อเอ็น วัดสถิตคีรีรม จ.สุราษฏร์ธานี 11. หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฏร์ธานี 12. หลวงพ่อจ่าง วัดน้ำร้อน จ.สุราษฏร์ธานี 13. หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 14. หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง 15. หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 16. หลวงพ่อธรรมศิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 17. หลวงพ่อประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง 18. หลวงพ่อหรีด วัดป่าโมกข์ จ.พังงา 19. หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช
 
ราคา 3,500.00 บาท
ตุคามรามเทพ
ตุคามรามเทพ
ตุคามรามเทพ
ตุคามรามเทพ
ตุคามรามเทพ

รายละเอียดสินค้า

 
Online:  6
Visits:  3,697,445
Today:  952
PageView/Month:  17,187